L'APARADOR DE CAN SOLFA

Si us interessen aquests o altres llibres, envieu-nos una petició a l'adreça electrònica cansolfa@hotmail.com i treballarem per satisfer-la.

VEURE LLIBRES I AUTORS D'INTERÈS LOCAL I TERRITORIAL

Si voleu conèixer una mostra dels nostres llibres i autors d'interès local i territorial, continueu llegint aquest bloc.

dijous, 17 de febrer del 2011

CONVOCAT EL XXIII CONCURS DE FOTOGRAFIA VILA D'ASCÓ 2011

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó ha convocat la 23a edició del Concurs de Fotografia Vila d'Ascó 2011. Us en reproduïm les bases:
El tema és lliure.
La participació és oberta a tothom. Les fotografies han de ser inèdites i no han d’haver estat guardonades en altres concursos, ni estar presentades en altres premis pendents d’adjudicació.
La imatge fotogràfica ha de tenir unes dimensions mínimes de 18x24 cm. i màximes de 30x40 cm. en qualsevol posició. S’ha de presentar emmarcada amb passe-partout, cartolina o similar (que tingui poc pes), de color blanc o negre.
Cada participant pot presentar un màxim de 2 fotografies en cada modalitat: blanc i negre i color. Cada fotografia ha de portar un títol escrit al dors i ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat amb el mateix títol. Al seu interior, hi constaran les següents dades de l’autor/a: nom i cognoms, data de naixement, núm. DNI, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic.
Les obres s’enviaran per correu certificat o bé es presentaran personalment a l’Ajuntament d’Ascó: Regidoria de Cultura, c/ Hospital, 2; 43791 - Ascó.
El termini d’admissió conclourà el dia 29 de març de 2011.
PREMIS:
General 1r. Premi: 400 €
Accèssit: 250 €
Autor/a local: Autor/a local Premi: 150 €
Sobre aquests premis s’efectuaran les retencions fiscals corresponents.
Els o les participants en la categoria autor/a local (empadronats/des a Ascó) també optaran als premis de la categoria general.
Cap concursant podrà obtenir més d’un premi que podran ser declarats deserts, si així s’estima convenient.
El jurat es reserva el dret d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament dels premis que se celebrarà durant el mes de maig a Ascó.
El guanyador/a o el seu representant legal que no reculli el premi en el decurs de l’acte de lliurament, hi perdrà tots els drets.
Amb totes les fotografies presentades en aquest concurs es farà una exposició que estarà oberta al públic.
L’Ajuntament d’Ascó accedirà a la propietat de les fotografies premiades, ostentant-hi tots els drets existents i incloent-hi els drets d’explotació.
Els treballs no premiats podran ser recollits a la mateixa adreça de lliurament o bé es podrà sol•licitar la seva devolució trucant al telèfon 977405006 (Cultura) en un termini de trenta dies després de l’acte de la concessió del premi. Si no han estat retirats en el termini assenyalat, serà entès que els autors/es renuncien a les seves fotografies, passant automàticament en propietat i lliure disposició de l’Ajuntament d’Ascó.
L’organització no es responsabilitza de les possibles pèrdues o deterioraments que puguin patir les fotografies. Tanmateix vigilarà la seva correcta conservació i tracte adient.
L’Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la relació de participants en aquesta convocatòria.
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada