L'APARADOR DE CAN SOLFA

Si us interessen aquests o altres llibres, envieu-nos una petició a l'adreça electrònica cansolfa@hotmail.com i treballarem per satisfer-la.

VEURE LLIBRES I AUTORS D'INTERÈS LOCAL I TERRITORIAL

Si voleu conèixer una mostra dels nostres llibres i autors d'interès local i territorial, continueu llegint aquest bloc.

divendres, 20 de maig del 2011

BASES DEL III PREMI DE PERIODISME CARMEL BIARNÉS D'ASCÓ

BASES ‐ 2011
1‐ Tema:
Els treballs presentats han de difondre la tasca investigadora que es fa tant des de l’associacionisme com a títol individual sobre temàtiques de caràcter local o comarcal a tots els territoris de parla catalana.
2‐ Destinataris:
Hi podran optar aquells professionals del periodisme que siguin autors de treballs periodístics de llengua catalana, castellana, aranesa, francesa o anglesa que difonguin a través de mitjans de comunicació de masses els resultats de la tasca d’investigació i recerca duta a terme per tercers (centres d’estudis, entitats culturals, investigadors a títol individual) en matèria d’estudis locals i territorials, elaborats en qualsevol suport (premsa escrita, ràdio, televisió i Internet) publicats o emesos en el període comprès entre l’1‐09‐2010 i el 31‐08‐2011.
Els treballs periodístics que no hagin estat elaborats en llengua catalana o castellana, caldrà que es presentin acompanyats d’una transcripció integra del text al català.
3‐ Categories:
El Premi inclou quatre categories en funció del suport dels treballs: premsa escrita, ràdio, televisió i Internet.
En cadascuna de les categories es podrà presentar un màxim de 2 treballs per autor.
4‐ Termini:
Els candidats al premi hauran de presentar els seus treballs per correu certificat o bé es presentaran personalment a l’Ajuntament d’Ascó: Regidoria de Cultura, carrer de l’Hospital 2; 43791 Ascó (Ribera d’Ebre)
A)
Premsa escrita: es lliurarà un original de la publicació on va aparèixer.
B)
Ràdio: es lliurarà una gravació del material emès. En els casos de programes informatius, s’entregarà una gravació complerta del mateix. S’haurà d’entregar també un certificat d’emissió on hi figuri el dia i l’hora d’emissió.
C)
Televisió: es lliurarà una gravació del material emès. En els casos de programes informatius, s’entregarà una gravació complerta del mateix. S’haurà d’entregar també un certificat d’emissió on hi figuri el dia i l’hora d’emissió.
D)
Internet: es lliurarà una còpia del treball tal com s’ha publicat al web, ja sigui en el format HTML, arxiu Flash, JPEG, GIF o impressió en paper; i s’indicarà el títol de l’article pel qual opta al concurs. En aquesta categoria l’autor s’obliga a mantenir en xarxa el treball presentat almenys fins el 31 de desembre de 2011.
El termini d’admissió dels materials conclourà el 10 de setembre de 2011.
5‐ Premis:
S’atorgarà un premi de 800 euros per cadascuna de les categories.
El premi podrà ser declarat desert si així s’estima convenient.
6‐ Jurat:
El jurat el formaran professionals del món de la comunicació i persones vinculades al món de la recerca.
El jurat es reserva el dret d’interpretar les bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.
7‐ Veredicte:
El veredicte del jurat serà inapel∙lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament del premi que se celebrarà el dissabte 8 d’octubre de 2011 a Ascó en el transcurs de la III Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés.
La participació en aquest premi suposa la total acceptació de les bases.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada